شاداب سادات- مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه تهران

 

شرکت ایریسا: انجام دوره کارآموزی در واحد کیفیت، بررسی و کامل کردن کارت امتیازی متوازن ایریسا