کارشناس ارشد آموزش

 

مدرس آموزشگاه

طراح و مشاور برنامه نویسی پرتال مدیریت مجلات

مسئول واحد گرافیک و طراحی فرانت اند خدمات تجارت سرمد

فهرست