درباره سرمد

سالانه شرکت‌های متعددی، چه قدیمی و چه نوپا، با نیازهای متعددی مواجه می‌شوند که برای رفع آن‌ها، متحمل هزینه های مالی و زمانی هنگفتی میشوند. در بسیاری از این موارد، شرکت نیازی به استخدام نیروی متخصص یا تاسیس یک واحد جدید ندارد و میتواند با برون سپاری بخش مربوطه، چابک و کارآمد باقی بماند. در یک مقاله به جزییات این فرآیند و چرایی لزوم برون سپاری پرداخته ایم. شرکت خدمات تجارت سرمد با توجه به نیازهای موجود در سطح جامعه و کشور، برآن شده است به عنوان شرکتی خارج از سازمان اصلی، وارد شده و برای مشکلات موجود، راه‌حل‌هایی پیشنهاد و ارائه دهد و درصورت موافقت سازمان مربوطه، آن را با هزینه‌ای اندک نسبت به هزینه اجرایی توسط سازمان یا شرکت مذکور اجرا می‌نماید. سرمد این قابلیت را دارد تا در تمامی مراحل طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت و توسعه در خدمت شرکت های مختلف باشد و قطعات گم شده پازل موفقیت شرکتها را، به هم متصل کند.