شرکای تجاری سرمد

گروه آموزشی سگال
مدرسه همراه تو

زمینه همکاری: طراحی و توسعه اپلیکیشن اندروید، آی او اس و وبسایت گروه آموزشی سگال

وبسایت گروه آموزشی سگالاینستاگرام گروه آموزشی سگال
انتشارات کوثر
A Green Publisher

زمینه همکاری: مشاوره IT، آموزش منابع انسانی، طراحی محصول دیجیتال

وبسایت انتشارات کوثر
حساب رایان پارس
نرم افزار حسابداری محاسبان

زمینه همکاری: مشاوره و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه تحت وب

وبسایت شرکت حساب رایان
سنجش، مشاوره و تحلیل آدینه
سمتاد

زمینه همکاری: طراحی و پیاده سازی سامانه نظرسنجی مانا - مدیریت، ارزشیابی، نگهداشت و آنالیز اطلاعات آماری

وبسایت شرکت سمتاد
موسسه حقوقی رخداد فردا
مشاور امور قضایی و مهاجرت
وبسایت موسسه حقوقی رخداد فردا
انتشارات فاطمی
اندیشه پویای فاطمی

زمینه همکاری: مشاوره IT، طراحی و مشاوره در پیاده سازی سامانه ی مبنای فاطمی

وبسایت انتشارات فاطمیوبسایت سامانه مبنای فاطمی